آمار پست‌ها

در صفحه اصلی آمار، نمودار بالای صفحه، تعداد بازدید کل پست‌های شما در طول ۳۰ روزه گذشته را به شما نشان می‌دهد. با استفاده از دکمه‌ی زیرِ نمودار، می‌توانید بازدیدهای قدیمی‌تر را هم در بازه‌های زمانی ۳۰ روز مشاهده کنید.

در پایینِ نمودار، اطلاعات بازدید هر کدام از پست‌هایتان قرار دارد که می‌توانید تعداد کل بازدید، بازدیدهای آن روز و نسبت مطالعه‌ی آن پست را مشاهده کنید.

جزئیات بازدید هر پست

با کلیک بر روی عنوان پست و یا دکمه «جزئیات بیشتر» می‌توانید توضیحاتِ کامل بازدیدکنندگان هر کدام از پست‌هایتان را مشاهده کنید.

تاریخ انتشار

در بالای صفحه شما می‌توانید تاریخ دقیق انتشار پست خود را مشاهده کنید.

نمودار

تعداد بازدیدهای پست شما به صورت تفکیکی در روزهای مختلف در بازه‌های زمانی ۳۰ روزه به شما نمایش داده می‌شود. به کمک دکمه پایین نمودار، می‌توانید آمار بازدید در روزهای قدیمی‌تر را نیز مشاهده کنید.

بازدید بر اساس سایت ورودی

در پایینِ نمودار و در سمت راست، شما تعداد بازدیدهای پست‌تان بر اساس سایت ورودی را مشاهده می‌کنید. در ابتدا تعداد کل بازدیدهای آن پست به شما نمایش داده می‌شود. در بخش ورودی از ویرگول، به شما نشان می‌دهیم که چه تعداد از این بازدیدکنندگان را ما از طریق صفحات و بخش‌های مختلف در سایت و موبایل اپلیکیشن ویرگول بر روی مطلب شما آورده‌ایم.

در بخش ورودی از سایت‌های دیگر، تعداد بازدیدهایی که از سایر سایت‌ها، مثل موتور جستجوی گوگل و… وارد مطلب شما شده‌اند به شما نمایش داده می‌شود.

نسبت مطالعه

این عدد، نشان می‌دهد که بازدیدکنندگانِ پست شما به طور میانگین چقدر از مطلب شما را خوانده‌اند. ما بر اساس مدت زمان و میزان اسکرول هر بازدید کننده، تخمین می‌زنیم که آن کاربر تا کجای پست شما را مطالعه کرده است. عددی که به شما نمایش داده می‌شود، معدل کل بازدیدهای پست شما است.