سفارشی‌سازی قالب امکانی است برای مدیران انتشارات تا صفحه اصلی انتشارات را متفاوت و جذابی را برای خود بسازند.

برای سفارشی سازی قالب کافی است:

  • در کنار نام انتشارات دلخواه خود بر روی گزینه بیشتر (پیکان رو به پایین) کلیک کنید 
  • گزینه سفارشی سازی قالب را انتخاب کنید
  •  در صفحه باز شده می‌توانید با امکاناتی که در اختیار شماست، قالب انتشارات خود را سفارشی کنید