برای انتشار مقاله پس از نوشتن مقاله بر روی دکمه انتشار نوشته و وارد صفحه پیش نمایش پست می‌شوید.

در این صفحه می‌توانید:

  • تصویر اصلی پست
  • توضیحات پست
  • تگ‌های پست
  • شخصی سازی آدرس

را انتخاب نمایید.

تصویر اصلی پست

با بارگذاری تصاویر در پست، اولین عکس بارگذاری شده به صورت پیش فرض به عنوان عکس پست انتخاب می‌شود. شما در کادر اول می‌توانید تصویر نمایش داده شده از پست را از میان تصاویر بارگذاری شده انتخاب نمایید.

توضیحات پست

توضیحات پست معرفی و یا خلاصه‌ای ۱۴۰ کارکتری از پست شماست که با خواندن آن خوانندگان ترغیب به باز کردن پست شما خواهند شد. این بخش در پست شما نمایش داده نخواهد شد.

تگ‌های پست

تگ گذاری به معنای برچسب‌گذاری پست است و مانند هشتگ‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی، پست شما را در دسته بندی‌های جداگانه قرار می‌دهد. برای این کار کافی است در کادر مشخص شده تگ خود را تایپ کنید (نیازی به هشتک و یا آندرلاین ندارید و می توانید از اسپیس استفاده کنید) و سپس اینتر را بزنید.

شخصی سازی آدرس

به صورت پیش‌فرض در زمان انتشار آدرس با عنوان شما مشخص می‌گردد. به دلیل تفاوت زبان فارسی و انگلیسی، آدرس طولانی خواهد شد. با این امکان می‌توانید  آدرس پست را خودتان تعریف کنید. برای این کار کافی است در کنار دکمه انتشار پست بر روی شخصی سازی آدرس کلیک کنید و به طور مثال عنوان پست را به زبان انگلیسی اضافه نمایید.

مرحله انتشار پست
مرحله انتشار پست