نحوه مسدود کردن کاربر

۱. به صفحه پروفایل کاربر مورد نظر بروید

۲. بر روی آیکن ˇ در کنار اسم پروفایل کلیک کنید.

۳. گزینه بلاک کاربر را انتخاب کنید.

 

اثرات مسدود کردن کاربران

زمانی که شما یک نفر را بلاک می‌کنید:

پست‌ها و نظرات آن کاربر دیگر به شما نمایش داده نمی‌شود و او نیز نمی‌تواند پست‌ها و نظرات شما را ببیند.

هیچ یک از شما نمی‌توانید همدیگر را دنبال کنید و یا پروفایل فرد دیگر را مشاهده کنید.

نظرات شخصِ بلاک شده در زیر مطالب‌تان دیگر به شما نمایش داده نمی‌شود اما سایر کاربران می‌توانند آن‌را مشاهده کنند.

کاربری که بلاک کردید وقتی صفحه پروفایل شما را باز کند پیغامی حاوی این موضوع که شما آن‌را بلاک کرده‌اید مشاهده می‌کند.

مدیریت کاربران مسدود شده و رفع مسدودیت

۱. از طریق منوی کاربری به صفحه تنظیمات پروفایل خود مراجعه کنید.

۲. در بخش کاربران بلاک شده بر روی نمایش لیست کلیک کنید.

۳. با کلیک بر روی دکمه «رفع بلاک» کاربر مورد نظر را از حالت مسدودی خارج کنید.