اگر می‌خواهید افراد بیشتری نوشته‌های شما را بخوانند، می‌توانید از سرویس افزایش بازدید ویرگول استفاده کنید. به کمک این سرویس، پست‌های شما به سرعت در صفحات پربازدید مرتبط با آن در ویرگول قرارمی‌گیرد.

برای این کار به صفحه افزایش بازدید بروید، در این صفحه اگر برای پست شما امکان افزایش بازدید ویرگول تعریف شده باشد، می‌توانید به صفحه خود بروید.

در غیر این صورت درخواست بررسی را انتخاب کنید.

پس از بررسی پست، اگر پست شما قوانین افزایش بازدید را رعایت کرده باشد، می‌توانید به صفحه خرید افزایش بازدید بروید.