حساب کاربری ویرگول

 • صفحه حساب کاربری ویرگول برای کاربران فردی هستند. افراد تنها با داشتن حساب‌ کاربری  می‌توانند در ویرگول بنویسند. 
 • صفحه حساب کاربری در ویرگول نمایش دهنده یک فرد  است  و محتوای منتشر شده توسط یک حساب کاربری مشخص را نمایش می‌دهد. 
 • صفحه حساب کاربری به طور خودکار برای هر حساب کاربری ثبت شده در ویرگول ایجاد می‌شود.
 • هر  حساب کاربری به یک آدرس ایمیل یا شماره تماس مرتبط است که با آن می‌توان به ویرگول وارد شد. تنها افرادی که به اطلاعات مرتبط دسترسی دارند می توانند وارد حساب کاربری ویرگول شوند.
 • آدرس URL برای صفحه حساب کاربری در ویرگول به این گونه است: virgool.io/@your-username
 • هنگامی که یک حساب کاربری حذف می شود، تمام محتواهای منتشر شده توسط حساب از ویرگول حذف می شود. اگر حساب کاربری حذف شده مدیر یک انتشارات در ویرگول باشد، آن انتشارات دیگر قابل دسترسی نیست.

انتشارات در ویرگول

 • انتشارات صفحه‌ای مشترک و فرصتی برای هم‌داستانی است که اغلب چند حساب کاربری در آن فعالیت می‌کنند. 
 • انتشارات توسط یک حساب کاربری ویرگول ایجاد می‌شود، و سپس می‌تواند حساب‌های کاربری دیگری را به عنوان دبیر و یا نویسنده به آن اضافه کند. به این ترتیب، یک انتشارات فقط یک "صفحه" مشترک برای پست‌های منتشر شده توسط حساب‌های کاربری، اغلب مختلف است و یک انتشارات نمی‌تواند پست بنویسد.
 • مدیر انتشارات در ویرگول می‌تواند درخواست اضافه شدن پست به انتشارات خود به کاربران ارسال کند. 
 • پست‌های منتشر شده توسط کاربر که به انتشارات اضافه شود هم در صفحه شخصی نویسنده و هم در صفحه اصلی انتشارات قابل مشاهده است.
 • پس از اضافه شدن پست به یک انتشارات، تصویر لوگو انتشارات در بالای انتشارات اضافه می‌شود.
 • یک انتشارات مسیر ورود به ویرگول ندارد و فقط مدیر یا دبیر انتشارات می‌توانند از طریق صفحه انتشارات در حساب کاربری خود آن را مدیریت کنند.
 • آدرس URL انتشارات در ویرگول به این گونه است: virgool.io/your-publication-name  . 
 • مدیر انتشارات  می‌تواند آدرس URL انتشارات خود را  شخصی‌سازی کند. به طور مثال به صورت: blog.yoursite.com
 • هنگامی که یک انتشارات حذف شود، صفحه اصلی آن دیگر قابل دسترسی نیست. محتوای داخل آن انتشارات، پس از  حذف شد انتشارات، بدون وجود هر گونه لوگویی از انتشار همچنان در صفحه کاربری نویسندگان به عنوان پست مستقل باقی می‌مانند.