ویرگول جایی برای اشتراک داستان‌ها، ایده‌ها و دغدغه‌های افراد است و تلاش ما ساختن محیطی کاربردی برای تمامی کاربران است. به همین دلیل در صورت مشاهده موارد زیر که باعث ایجاد تجربه کاربری بد برای سایر کاربران شود، حساب کاربری فرد خاطی:

  • بار اول به مدت ۱ روز
  • بار دوم به مدت ۱۴ روز 
  • و بار سوم برای همیشه

مسدود خواهد شد.

۱. عدم رعایت و التزام به قوانین رایانه‌ای کشور.

۲. انتشار هرزنامه و محتوای تبلیغاتی که در جهت فروش و یا استفاده از خدمت خاص طراحی شده باشد.

۳. انتشار محتوای ناقص و لینک‌دهی به‌گونه‌ای که کاربر برای دریافت تمامی اطلاعات مجبور به استفاده از لینک باشد.

۴. استفاده متعدد از لینک به سایت شخصی که به قصد افزایش سئو انجام گردد.

۵. رفتارهای ربات‌گونه مانند دنبال کردن، لایک کردن و نظر دهی متعدد در سایت که امنیت سایت را خدشه‌دار کند.

۶. انتشار تبلیغات در بخش نظرات پست دیگران.

۷. انتشار محتوای سایر افراد و یا سایت‌ها.